Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie

Výchovný poradca

Konzultačné hodiny

 

Výchovný poradca, poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov.

Mgr. Andrea Horváthová

poradensko-konzultačný deň 

streda od 12.00 – 14.00 h kabinet VP 1. poschodie, číslo dverí 40

iný termín po telefonickom dohovore

e-mail:  andrea.horvathova.kmahra@gmail.com