Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie

Výchovný poradca

Kontakt

 

Výchovný poradca, poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov:

Mgr. Jana Čapová

Poradenské a konzultačné hodiny pre žiakov a rodičov:

individuálne podľa dohody

v prípade potreby konzultácie ma kontaktujte správou cez EduPage

e-mail: 

vpkmahra@gmail.com