Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie

Školský vzdelávací a výchovný program

Primárne vzdelávanie s prírodovedným zameraním