Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie

Zvonenie

Rozvrh vyučovacích hodín

1. hodina            08.00 – 08.45

2. hodina            08.55 – 09.40

3. hodina            09.55 – 10.40

4. hodina            10.55 – 11.40

5. hodina            11.50 – 12.35

6. hodina            12.45 – 13.30

7. hodina            14.00 – 14.40

8. hodina            14.45 – 15.20