Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie

Naše úspechy

Úspechy žiakov našej školy