Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie

Naše úspechy

Úspechy žiakov našej školy

 

Jednotlivci

3. miesto – Hollého pamätník – krajské kolo – Martin Macko

 

3. miesto – Biologická olympiáda – okresné kolo – Maroš Cuninka

1. miesto – Matematická olympiáda – Denis Gerhát

2. miesto – Biologická olympiáda – obvodné kolo – Marek Rosina

 

3. miesto – Putujeme za ľudovou piesňou – okresné kolo – Marianna Lihánová

3. miesto – Putujeme za ľudovou piesňou – okresné kolo – Jana Selická                                      

1. miesto – Superstar – okresná súťaž – Jana Selická

2. miesto – Superstar – okresná súťaž – Nina Vidličková

2. miesto – Superstar – okresná súťaž – Petra Dorušincová

2. miesto – Pieseň o Vianociach – okresná súťaž – Nina Vidličková

 

3. miesto – Maľovaný sen Vianoc – Matúš Šulko

3. miesto – Čaro Vianoc – poézia – Lea Róková

1. miesto – Motýle a chrobáky – Sabína Kúdelová

3. miesto – Keď si vymýšľam – Lucia Pavlechová

2. miesto – Prvosienky – Krisína Kurovská

 

1. miesto – Cyklistické preteky Nádeje okolo Slovenska – Alžbeta Baničová

2. miesto – Cyklistické preteky Nádeje okolo Slovenska – Ema Húščavová

3. miesto – Cyklistické preteky Nádeje okolo Slovenska – Marko Húščava

2. miesto – hod kriketovou loptičkou – Šk.majstrovstvá okresu v atletike – Henrieta Zacharová

3. miesto – skok do diaľky – Šk.majstrovstvá okresu v atletike – Petra Sokolovská

3. miesto – Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu – Matúš Pavlovčík

Deana Simeonová, Alexandra Strapáková, Adriana Šustová – reprezentácia v športových súťažiach v rámci Trnavských športových hier

 

 

Družstvá:

1. miesto – Vianočná šou

2. miesto – Okresná súťaž v basketbale – žiačky

2. miesto – Okresná súťaž v basketbale – žiaci

3. miesto – Okresná súťaž vo  volejbale – žiačky

3. miesto – Okresná súťaž vo  volejbale – žiaci

3. miesto – Okresná súťaž v hádzanej – žiačky

1. miesto – Majstrovstvá okresu – Malý futbal – mladší žiaci

2. miesto – Memoriál Márie Zavarskej

1. miesto – Vianočný halový futbal ZŠ

1. miesto – Školské majstrovstvá Trnavského kraja v malom futbale – Jedota Cup –starší žiaci   

1. miesto – Školské majstrovstvá Trnavského kraja v malom futbale – Jedota Cup –mladší žiaci

2. miesto – Školské majstrovstvá okresu v atletike

1. miesto – Disco Freestyle – staršie žiačky

2. miesto – Disco Freestyle – mladšie žiačky

1. miesto – Hliadka družstiev mladých zdravotníkov – mladší žiaci

2. miesto – Hliadka družstiev mladých zdravotníkov – starší žiaci

3. miesto – Majstrvostvá kraja McDonald´sCup – najmladší žiaci

2. miesto – Trnavské športové hry

2. miesto – Triedny časopis Mozoček – okresná súťaž

2. miesto – Školské majstrovstvá Slovenska JednotaCup – starší žiaci

1. miesto – Školské majstrovstvá Slovenska JednotaCup – mladší žiaci

 

Premiant školy – Deana Simeonová – za dlhodobo výborný prospech, reprezentáciu školy v športových súťažiach.