Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie

Školský psychológ

Hodiny pre klientov

 

Konzultácie pre rodičov :

 

 Konzultácie pre rodičov sú primárne vyhradené v stredu od 14:30 do 16:30 každý párny týždeň. Ak Vám uvedený čas nevyhovuje, je možné dohodnúť si termín stretnutia aj v inom čase a to osobne alebo emailom na 

      skolskypsychologzskm@gmail.com

                                                                               0940 143 918

    kancelária na prízemí školy, č. d. 34

 

 

Pracovná doba:

 

Pondelok                         7:30  -  16:00

Utorok                           

Streda                           07:30 - 16.30 každý párny kalendárny týždeň     

Štvrtok                          7:30  -  14:30

Piatok