Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie

Novinky

 • Vydávanie výpisov

  Výpisy klasifikácie prospechu, správania a dochádzky za prvý polrok školského roku 2014/2015 sa pre žiakov 1. až 4.ročníka vydávajú v čase 4.vyučovacej hodiny, pre žiakov 5. až 9. ročníka v čase 5. vyučovacej hodiny.

  Vydaním výpsiov sa pre žiakov vyučovanie končí, ŠKD je riadne v prevádzke.

 • Prerušenie prevádzky MŠ

  26. 1. 2015

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou K. Mahra 11, Trnava oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich materskú školu, že v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave prerušuje prevádzku materskej školy od 27.1.2015 do 30.1.2015 z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných a infekčných ochorení. Prevádzka bude obnovená dňa 2.2.2015.

 • Kritériá na overenie talentu žiakov prijímaných do športových tried - futbal 2015/2016

 • Ocenenie TTSK

   

  Divadlo Jána Palárika v Trnave sa 11.decembra 2014 stalo dejiskom slávnostného odovzdávania ocenení športovcom Trnavského samosprávneho kraja.Oorganizátorom podujatia bol predseda TTSK pán Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD.

 • Ocenenie Škola roka

    Dňa 24.10.2014 sa zástupcovia našej školy zúčastnili slávnostného vyhlásenia výsledkov za uplynulý školský rok 2013/2014 v súťaži základných a stredných škôl Škola roka pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Slovenskej asociácie športu na školách, kde sme získali krásne druhé miesto vo svojej kategórii. Do súťaže sa zapojilo 439 škôl v štyroch kategóriách:

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.