Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Novinky

 • Športový areál školy

  30. 11. 1999

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že športový areál školy je prístupný verejnosti v pracovných dňoch v čase od 15.00 - 18.00 hod. Počas víkendov, sviatkov a prázdnin areál verejnosti nie je sprístupnený!

   

   

 • Vedenie Základnej školy s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave praje všetkým žiakom príjemné prežitie prázdnin, zaslúžený oddych, aby všetci načerpali veľa nových síl do nového školského roka a v zdraví sa vrátili v septembri do školských lavíc!

 • Oznam

  Oznam o prerušení prevádzky materskej školy

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich materskú školu, že v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 6 z dôvodu vykonania dezinfekcie a dezinsekcie objektu

 • Oznam pre stravníkov

  Odhlásiť sa z obedov na dni 25.06.2017 - 27.06.2014 je možné najneskôr do stredy 25.06.2014 do 07.00 hod.  Po tomto termíne už odhlásenie nebude možné ani cez internet a obed ude stravníkovi započítaný.

                                                                            Vedúca školskej jedálne

 • OZNAM vedúcej ŠJ

  Dňa 23.06.2014 boli žiakom vydané šeky na stravu na mesiac september 2014 prihlášky na stravu na školský rok 2014/2015. V prípade záujmu o stravovanie sa od 03.09.2014 v školskom roku 2014/2015 je nutné uhradiť poštové poukážky do 23.08.2014. Tí, ktorí uhradia stravné po tomto dátume, budú na stravovanie prihlásení odo dňa pripísania platby na účet. Preplatok z mesiaca jún 2014 Vám bude odpočítaný v mesiaci september 2014.