Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie
Počet návštev: 1907401
Utorok 19. 1. 2021

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Novinky

 • Vážení zákonní zástupcovia,

  vzhľadom na epidemiologickú situáciu a najnovšíe informácie zverejnených na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pokračuje dištančné vzdelávanie všetkých žiakov zákaldnej školy a obmedzená prevádzka materských škôl a školských klubov detí aj od 18. januára 2021.

  S úctou Mgr. Lea Vretenárová, riaditeľka školy

 • Pre žiakov prvého stupňa je počas mimoriadneho prerušenia prezenčného vzdelávania možné využiť vysielanie RTVS na Dvojke, relácia Školský klub (od pondelka do štvrtka v čase od 9:00 – 10:00) a pracovné listy, ktoré sú dostupné na portáli Učíme na diaľku (presmerovanie cez ľavúnavigačnú lištu).

 • Vážení zákonní zástupcovia,

  na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/9418:1-A1810 sa s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach, t. j. materských školách, školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania.

  Zákonní zástupcovia detí do 11 rokov majú z tohto dôvodu nárok požiadať lekára pre deti a dorast o vystavenie pandemickej OČR.

  Pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre zabezpečujeme prevádzku dvoch tried MŠ a troch oddelení ŠKD (družiny). Informácie k nástupu týchto detí budú rodičom zaslané cez správy EduPage.

 • Na základe stratégie MŠVVaŠ SR k návratu detí do MŠ a žiakov do ZŠ zisťujeme potrebu zaradenia Vášho dieťaťa do školského zariadenia, t. j. do ŠKD (družina) alebo do MŠ.

  Prevádzka MŠ bude zabezpečená od 06.00 do 16.30 a ŠKD od 06.30 do 15.30 pre deti, ktorých obaja rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a na ktorých sa podľa rozhodnutia ich zamestnávateľa vzťahuje výnimka B1.1 v súlade s Uznesením Vlády SR č. 808 z 31. decembra 2020.

  V tejto súvislosti spúšťame on-line zisťovanie, prostredníctvom ktorého môžete o zaradenie svojho dieťaťa do školského zariadenia požiadať po prihlásení sa na webovej stránke školy, cez modul Komunikácia, časť Prihlasovanie. Online zisťovanie je aktívne do štvrtku, 07.01.2021, do 10.00. Návod na https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u179/e2687

 • Záväzné termíny sú platné od 11.01.2021 do 17.01.2021, termíny od 18.01.2021 sú iba plánované a ich realizácia bude závisieť od epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.