Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie
Počet návštev: 372902
Sobota 26. 11. 2022

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím
* takto označené polia sú povinné

Novinky

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo.

  Dňa 21.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Súťažilo sa v 2 kategóriách: 1A a 1B. Po písomnom teste nasledovala ústna časť. Žiaci vzorne reprezentovali svoje kategórie, bola radosť počúvať nimi vytvorené originálne príbehy. Do okresného kola postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na 1.mieste vo svojej kategórii.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň jazykov.

 • Vážení zákonní zástupcovia,

  v súvislosti s prevádzkou materskej školy v čase Jesenných prázdnin vyhlásených ministerstvom školstva pre žiakov základných a stredných škôl spúšťame on-line zisťovanie záväzného záujmu o zaradenie Vášho dieťaťa do MŠ v dňoch 28.10.2022 (piatok) a 31.10.2022 (pondelok).

  Svoj záväzný záujem vyjadrite, prosím, cez webovú stránku školy, modul Komunikácia, časť Prihlasovanie. Online zisťovanie je aktívne do piatku, 14.10.2022, do 10.00.

  Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

 • Platby príspevku na stravovanie (stravného+réžijných nákladov) uhrádza zákonný zástupca stravníka v súlade so znením VZN 554/2021 Čl. 7 bod 2 písm. f) a VZN 572/2021 Čl. 1 vždy do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca a to v paušálnej výške:

  1. stupeň 1,21 + 0,30 eur x 20 pracovných dní = 30,20 €

  2. stupeň 1,30 + 0,30 eur x 20 pracovných dní = 32,00 €

  Spôsoby vykonania úhrady príspevku na stravovanie :

  1. bankovým prevodom na účet PRIMA banka:

  SK 83 5600 0000 0011 1225 2004 (trvalý príkaz, internetbanking)

 • Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

  blíži sa začiatok nového školského roka, ktorého slávnostné otvorenie sa uskutoční v pondelok, 05.09.2022 od 08.00.

  Pri prvom nástupe po prázdninách je potrebné preukázať sa písomným čestným vyhlásením zákonného zástupcu dieťaťa o bezpríznakovosti. Tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je možné:

  - stiahnuť z webovej stránky školy, zo sekcie Tlačivá na stiahnutie,

  - prevziať si v tlačenej podobe v škole; pre prvý nástup po letných prázdninách do 31.08.2022.

 • 26. 7. 2022

  Aktualizovali sme modul Školská jedáleň

 • Dňa 01.07.2022 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z., čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

  Od 01.07.2022 v zmysle § 52 zzn ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

  • 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
  • 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa

Karneval v MŠ

                                   

V materskej škole Kornala Mahra sa dňa 9.2.2022 uskutočnil karneval.

V materskej škole Čajkovského sa konal karneval dňa 16.2.2022. O zábavu sa postaral klaun Adyno.

Fotky a krátke video si môžu rodičia pozrieť v správach.