Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie
 • 30. 6. 2017

  Vedenie Základnej školy s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave praje všetkým žiakom príjemné prežitie prázdnin, zaslúžený oddych, aby všetci načerpali veľa nových síl do nového školského roka a v zdraví sa vrátili v septembri do školských lavíc!

 • Oznam vedúcej stravovne

  Oznam pre stravníkov

  Odhlásiť sa z obedov na dni 29. júna až 30. júna 2017 je možné najneskôr do stredy, 28.júna 2017, do 07.00.hod.

  Po tomto termíne už odhlásenie nebude možné ani cez internet a obed bude stravníkovi započítaný.

 • Dagmar Lukačovičová: Web stránka: Basketball Slávia
  17. 6. 2017

  Do galérie Dagmar Lukačovičová: Web stránka: Basketball Slávia boli pridané fotografie.

 • Dagmar Lukačovičová: Web stránka: Školský výlet Bratislava Zoo 2. A, 2. C, 1. A
 • Oznam vedúcej školskej jedálne

  Záujemcovia o stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2017/2018 sa môžu prihlasovať na stravovanie od 20.06.2017. Treba priniesť vyplnenú záväznú prihlášku. prihlaska_na_stravu_-_deti_-1.doc

 • Skrátené vyučovanie
  12. 6. 2017

  Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že z dôvodu vysokých teplôt bude od utorka, 13.06.2017, upravená dĺžka vyučovacej hodiny  na 35 minút až do odvolania.

  1.hodina     08.00 - 08.35

  2.hodina     08.45 - 09.20

  3.hodina     09.35 - 10.10

  4.hodina     10.25 - 11.00

                                                     5.hodina     11.10 - 11.45

                                                     6.hodina     11.55 - 12.30  

  Školský klub je riadne v prevádzke.

  Organizácia stravovania:

  11.00 - športové triedy

  11.45 - stravníci, ktorí končia 5. hodinou

  12.30 - stravníci, ktorí končia 6. hodinou

  12.45 - ŠKD dve oddelenia

  13.00 - ŠKD dve oddelenia

  13.10 - ŠKD dve oddelenia

  Prevzatie obedov v prípade choroby dieťaťa (neodhlásenie dieťaťa z obeda) bude prebiehať obvyklým spôsobom v čase 11.30 - 13.00.

   

 • AJA projekt

  Automobilová JUNIOR akadémia (AJA) vznikla ako spoločný projekt Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) a partnerov  – spoločnosťami Volkswagen Slovakia, PSA Groupe Slovakia, Kia Motors Slovakia a slovenskými univerzitami. Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta STU v Bratislave a Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave sú vzdelávacími inštitúciami, ktoré sa podujali poskytnúť žiakom základných škôl zaujímavé poznatky z oblasti automobilového priemyslu prostredníctvom prednášok na ich akademickej pôde. Spolu s automobilkami a ZAP SR sa deťom rozhodli sprostredkovať informácie a poznatky z automobilového prostredia a hravou formou, praktickými cvičeniami im priblížiť svet techniky. Program aktivít v AJA je postavený na prepojení teoretických informácií a praktických prezentácií priamo vo výrobných závodoch. Dnes, v čase keď sa hodnota výroby zvyšuje a význam priemyslu narastá, je AJA jedným z nástrojov, ako tieto informácie sprostredkovať mladým ľuďom.

  Hlavným cieľom projektu je otvoriť mladým ľuďom cestu k štúdiu technických odborov, spájať tých, čo vzdelávajú s tými, ktorí vyrábajú a vyčleniť jasné miesto pre budúceho odborníka v tomto procese. Podľa organizátorov je dnes potrebné meniť prístup verejnosti k technike a štúdiu technických predmetov a prezentovať moderný priemysel, ktorý pracuje na báze špičkových technológií. Veríme, že vzdelávanie v technických predmetoch na všetkých stupňoch štúdiá naberie nové rozmery a slovenský priemysel bude môcť zamestnávať šikovných a  kvalifikovaných absolventov s technickým vzdelaním. Bližšie informácie nájdete na http://ajakademia.sk.

  Program nájdete tu: Program_AJA_Trnava_2017.pdf

   

 • Dejepisná exkurzia - Pátranie po hradnom poklade v Nitre
  1. 6. 2017

  Do galérie Dejepisná exkurzia - Pátranie po hradnom poklade v Nitre boli pridané fotografie.

 • Preukaz žiaka

 • Dagmar Lukačovičová: Web stránka: Deň Zeme
  25. 4. 2017

  Do galérie Dagmar Lukačovičová: Web stránka: Deň Zeme boli pridané fotografie.

 • Dagmar Lukačovičová: Web stránka: Multimediálny výchovný koncert
 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou K. Mahra 11, Trnava

  v y h l a s u j e    z á p i s     d e t í

  do materskej školy na školský rok 2017/2018 v dňoch

  2. - 3. mája 2017 od 7.30 – 15.30 hod.

   

  a následne do 15.5.2017 v budove materskej školy. K zápisu je potrebné priniesť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je potvrdenie o očkovaní..  

  Kritériá prijímania:  Prednostne sa prijímajú deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, deti s odkladom  a dodatočným odkladom povinnej školskej dochádzky.

  Pri zvýšenom záujme rodičov o umiestnenie dieťaťa ma materskej školy sa bude zohľadňovať, či má dieťa v materskej škole súrodenca;  dovŕšilo vek 4 roky; deti o ktoré sa stará osamelý rodič a dieťa dovŕšilo vek tri roky; dovŕšilo vek 3 roky k 1.9.2016.

  Materská škola je rodinného typu a ponúka deťom  plnohodnotnú výchovu a vzdelávanie rozšírené o rôzne aktivity v spolupráci s rodinou. Ponúkame služby logopéda priamo v MŠ. Rodičia majú možnosť zapájať sa do činnosti MŠ.

  Žiadosť o prijatie do MŠ si môžete stiahnuť na stránke školy www.zskhmahratt.edupage.org v sekcii TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

                                                                   

   

 • OZNAM

  Veľkonočné prázdniny sa začínajú

  13. apríla 2017 a končia 18. apríla 2017.

  Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu pokračuje od stredy, 19. apríla 2017.

 • Jarný zber papiera
  24. 3. 2017

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že jarný zber papiera bude od 27.03.2017 do 07.04.2017 v čase od 07.00 - 08.00 a 13.30 -16.00. 

   

 • OZNAM vedúcej školskej jedálne

  Vážení rodičia, 

  OBEDY SA VYDÁVAJÚ od 11,35 hod. do 13,45 hod.

  Z obeda je možné odhlásiť sa telefonicky deň vopred do 15.00 na tel. č. 033/3236882 alebo po prihlásení sa na webovú stránku v sekcii Komunikácia/školská jedáleň deň vopred do 17.00 hod.

 • Rada školy

  Informácie z voľby členov rady školy:

  zapisnica.pdf

  zoznam_clenov.pdf

 • Rodičovské združenie
  28. 2. 2017

  Vážení rodičia!

  Dňa 02.marca 2017 sa o 17.00 uskutočnia triedne schôdzky združenia rodičov a voľby rodičov do rady školy. Tešíme sa na Vašu účasť.

 • RADA ŠKOLY
  24. 2. 2017

  Informácie k voľbám členov rady školy nájdete tu: 

  Informacie_k_volbam_clenov_RS.pdf

 • Pilotné overovanie testovacích nástrojov pre žiakov 9.ročníka
  23. 1. 2017

  Pilotné overovanie testovacích nástrojov sa uskutoční v pondelok, 06.februára 2017. Pilotné overovanie realizujú zamestnanci Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania s cieľom zostaviť finálne verzie testov pre T9-2017.

  Testované predmety sú slovenský jazyk a literatúra a matematika, povolené pomôcky: kalkulačka a pomocné papiere / nepovolené pomôcky: mobil, výpis vzorcov a pravidiel a pod.

  Predpokladaný čas administrácie testov je cca 3 hodiny, okrem účasti na overovaní sa vyučovanie realizuje podľa riadneho rozvrhu hodín.