Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie
 • Prerušenie prevádzky MŠ Čajkovského 28

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou K. Mahra 11, Trnava oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich materskú školu na Ulici Čajkovského 28, že v zmysle § 2 odst.6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov a čl. 5 metodického usmernenia Metodickým usmernením č.  RUVZ2017/04463  z dôvodu nárastu respiračných a vírusových ochorení

  prerušuje prevádzku materskej školy na dni

  22.02.2018 – 23.02.2018.

  Prevádzka bude obnovená 26.02.2018

 • Zápis do 1. ročníka
 • Slávnostné otvorenie Technickej škôlky

  Naša materská škola sa v školskom roku 2017/2018 zapojila do projektu Technická škôlka. Dňa 20.12.2017 bol slávnostne tento projekt spustený. Reportáž RTVS z tohto slávnostného dňa si môžete pozrieť tu od 31:45

  Projekt Technická škôlka podporuje aj Štátny pedagogický ústav so sídlom v Bratislave

  Pár fotografií z tejto akcie:

  Týždenník MY Trnava o nás napísal tiež:

 • Rodičovské združenie
  21. 11. 2017

  Vážení rodičia!

  Dňa 23. novembra 2017 sa o 17.00 uskutočnia triedne schôdzky združenia rodičov. Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Testovanie 5-2017

  V stredu, 22.novembra 2017, sa žiaci 5. ročníka zúčastnia celoslovenského testovania žiakov 5.ročníkov. Základné informácie k testovaniu sú uvedené na www.nucem.sk v časti Testovanie 5 alebo tu:

 • Oznam vedúcej stravovne

  Odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa na stravu je možné do 15.00 hod. deň vopred. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje. Zákonný zástupca  (rodič) dieťaťa je povinný dieťa odhlásiť zo stravy pri chorobe, odchode zo školy a pod. V prípade včasného neodhlásenia je možné prísť si cez  vchod do ŠJ (zadný vchod) po obed  od 11.30 do 13.45 hod.   iba  v  prvý deň  neprítomnosti. Telefónne číslo do školskej jedálne je 033/32 36 882, email: zuzana.fulajtarova@zskm.trnava.sk

  Školská jedáleň neposkytuje žiadne druhy diét (bezlepková, bezlaktózová,...). Varí sa jeden druh jedla, ktorý pozostáva z polievky, hlavného jedla, nápoja a ovocia. Od 01. októbra do 31.05. sa podáva desiata (chlieb, pečivo, nátierka, cereálie s mliekom, jogurt) s nápojom.

 • Oznam vedúcej stravovne

  Oznam pre stravníkov

  Odhlásiť sa z obedov na dni 29. júna až 30. júna 2017 je možné najneskôr do stredy, 28.júna 2017, do 07.00.hod.

  Po tomto termíne už odhlásenie nebude možné ani cez internet a obed bude stravníkovi započítaný.

 • Dagmar Lukačovičová: Web stránka: Basketball Slávia
  17. 6. 2017

  Do galérie Dagmar Lukačovičová: Web stránka: Basketball Slávia boli pridané fotografie.

 • Dagmar Lukačovičová: Web stránka: Školský výlet Bratislava Zoo 2. A, 2. C, 1. A
 • Oznam vedúcej školskej jedálne

  Záujemcovia o stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2017/2018 sa môžu prihlasovať na stravovanie od 20.06.2017. Treba priniesť vyplnenú záväznú prihlášku. prihlaska_na_stravu_-_deti_-1.doc

 • AJA projekt

  AJA projekt - Obrázok 1

  Automobilová JUNIOR akadémia (AJA) vznikla ako spoločný projekt Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) a partnerov  – spoločnosťami Volkswagen Slovakia, PSA Groupe Slovakia, Kia Motors Slovakia a slovenskými univerzitami. Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta STU v Bratislave a Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave sú vzdelávacími inštitúciami, ktoré sa podujali poskytnúť žiakom základných škôl zaujímavé poznatky z oblasti automobilového priemyslu prostredníctvom prednášok na ich akademickej pôde. Spolu s automobilkami a ZAP SR sa deťom rozhodli sprostredkovať informácie a poznatky z automobilového prostredia a hravou formou, praktickými cvičeniami im priblížiť svet techniky. Program aktivít v AJA je postavený na prepojení teoretických informácií a praktických prezentácií priamo vo výrobných závodoch. Dnes, v čase keď sa hodnota výroby zvyšuje a význam priemyslu narastá, je AJA jedným z nástrojov, ako tieto informácie sprostredkovať mladým ľuďom.

  Hlavným cieľom projektu je otvoriť mladým ľuďom cestu k štúdiu technických odborov, spájať tých, čo vzdelávajú s tými, ktorí vyrábajú a vyčleniť jasné miesto pre budúceho odborníka v tomto procese. Podľa organizátorov je dnes potrebné meniť prístup verejnosti k technike a štúdiu technických predmetov a prezentovať moderný priemysel, ktorý pracuje na báze špičkových technológií. Veríme, že vzdelávanie v technických predmetoch na všetkých stupňoch štúdiá naberie nové rozmery a slovenský priemysel bude môcť zamestnávať šikovných a  kvalifikovaných absolventov s technickým vzdelaním. Bližšie informácie nájdete na http://ajakademia.sk.

  Program nájdete tu: Program_AJA_Trnava_2017.pdf

   

 • Dejepisná exkurzia - Pátranie po hradnom poklade v Nitre
  1. 6. 2017

  Do galérie Dejepisná exkurzia - Pátranie po hradnom poklade v Nitre boli pridané fotografie.

 • Preukaz žiaka

  Preukaz žiaka - Obrázok 1

 • Dagmar Lukačovičová: Web stránka: Deň Zeme
  25. 4. 2017

  Do galérie Dagmar Lukačovičová: Web stránka: Deň Zeme boli pridané fotografie.

 • Dagmar Lukačovičová: Web stránka: Multimediálny výchovný koncert
 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou K. Mahra 11, Trnava

  v y h l a s u j e    z á p i s     d e t í

  do materskej školy na školský rok 2017/2018 v dňoch

  2. - 3. mája 2017 od 7.30 – 15.30 hod.

   

  a následne do 15.5.2017 v budove materskej školy. K zápisu je potrebné priniesť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je potvrdenie o očkovaní..  

  Kritériá prijímania:  Prednostne sa prijímajú deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, deti s odkladom  a dodatočným odkladom povinnej školskej dochádzky.

  Pri zvýšenom záujme rodičov o umiestnenie dieťaťa ma materskej školy sa bude zohľadňovať, či má dieťa v materskej škole súrodenca;  dovŕšilo vek 4 roky; deti o ktoré sa stará osamelý rodič a dieťa dovŕšilo vek tri roky; dovŕšilo vek 3 roky k 1.9.2016.

  Materská škola je rodinného typu a ponúka deťom  plnohodnotnú výchovu a vzdelávanie rozšírené o rôzne aktivity v spolupráci s rodinou. Ponúkame služby logopéda priamo v MŠ. Rodičia majú možnosť zapájať sa do činnosti MŠ.

  Žiadosť o prijatie do MŠ si môžete stiahnuť na stránke školy www.zskhmahratt.edupage.org v sekcii TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

                                                                   

   

 • OZNAM

  Veľkonočné prázdniny sa začínajú

  13. apríla 2017 a končia 18. apríla 2017.

  Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu pokračuje od stredy, 19. apríla 2017.

 • OZNAM vedúcej školskej jedálne

  Vážení rodičia, 

  OBEDY SA VYDÁVAJÚ od 11,35 hod. do 13,45 hod.

  Z obeda je možné odhlásiť sa telefonicky deň vopred do 15.00 na tel. č. 033/3236882 alebo po prihlásení sa na webovú stránku v sekcii Komunikácia/školská jedáleň deň vopred do 17.00 hod.

 • Rada školy

  Informácie z voľby členov rady školy:

  zapisnica.pdf

  zoznam_clenov.pdf

 • RADA ŠKOLY
  24. 2. 2017

  Informácie k voľbám členov rady školy nájdete tu: 

  Informacie_k_volbam_clenov_RS.pdf