Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie
 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ školy poskytuje žiakom základnej školy v zmysle §150 ods. (5) školského zákona dňa 11.06.2018 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

  Riadna prevádzka organizačných zložiek základnej školy (vyučovací proces, školský klub detí, školská jedáleň) bude pokračovať v utorok, 12.06.2018.

   

   

 • Rodičovské združenie

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že dňa 26.04.2018 o 17.00 sa uskutočnia triedne schôdze združenia rodičov. Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Jarný zber papiera
  9. 4. 2018

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že jarný zber papiera sa koná od 09.04.2018 do 20.04.2018 v čase od 07.00 - 08.00 a 13.30 -16.00. 

   

 • OZNAM

   Riaditeľ školy poskytuje žiakom 5. až 8. ročníka základnej školy v zmysle §150 ods. (5) školského zákona dňa 21.03.2018 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (Testovanie 9-2018).

  Vyučovanie v triedach 1. až 4. ročníka prebieha podľa riadneho rozvrhu hodín.

  Školská jedáleň je riadne v prevádzke. V prídape, ak rodič v tento deň, 21.03.2018, nemá záujem o stravovanie pre svoje dieťa, žiaka triedy 5.až 8. ročníka, je potrebné dieťa zo stravy odhlásiť.

 • OZNAM

  Dňa 14.marca 2018 sa o 17.00 uskutočnia triedne schôdzky združenia rodičov a voľby rodičov do rady školy. 

 • OZNAM!

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou K. Mahra 11, Trnava oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich materskú školu Čajkovského 28, že v zmysle § 2 odst.6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov,  z dôvodu nízkeho počtu záväzne prihlásených detí na dochádzku počas jarných prázdnin

  prerušuje prevádzku materskej školy počas jarných  prázdnin v období od 6.3.2018  do 9.3.2018.

  deti, ktoré boli na obdobie prázdnin záväzne prihlásené, budú po dohovore s ich zákonnými zástupcami preradené na toto obdobie do EP MŠ K. Mahra 9, Trnava.

  Prevádzka bude obnovená dňa 12.3.2018

   

 • Testovanie 9 - 2018

  V stredu, 21. marca 2018, sa všetci žiaci 9.ročníka zúčastnia celoslovenského testovania T9 - 2018.

  Viac informácií nájdete tu: Testovanie-9-2018_web.pdf

  alebo na webovom sídle Národného ústavu cerifikovaných meraní vzdelávania v časti Testovanie 9(www.nucem.sk - http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9) .

  V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 • Zápis do 1. ročníka
 • Slávnostné otvorenie Technickej škôlky

  Naša materská škola sa v školskom roku 2017/2018 zapojila do projektu Technická škôlka. Dňa 20.12.2017 bol slávnostne tento projekt spustený. Reportáž RTVS z tohto slávnostného dňa si môžete pozrieť tu od 31:45

  Projekt Technická škôlka podporuje aj Štátny pedagogický ústav so sídlom v Bratislave

  Pár fotografií z tejto akcie:

  Týždenník MY Trnava o nás napísal tiež:

 • Rodičovské združenie
  21. 11. 2017

  Vážení rodičia!

  Dňa 23. novembra 2017 sa o 17.00 uskutočnia triedne schôdzky združenia rodičov. Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Testovanie 5-2017

  V stredu, 22.novembra 2017, sa žiaci 5. ročníka zúčastnia celoslovenského testovania žiakov 5.ročníkov. Základné informácie k testovaniu sú uvedené na www.nucem.sk v časti Testovanie 5 alebo tu:

 • Oznam vedúcej stravovne

  Odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa na stravu je možné do 15.00 hod. deň vopred. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje. Zákonný zástupca  (rodič) dieťaťa je povinný dieťa odhlásiť zo stravy pri chorobe, odchode zo školy a pod. V prípade včasného neodhlásenia je možné prísť si cez  vchod do ŠJ (zadný vchod) po obed  od 11.30 do 13.45 hod.   iba  v  prvý deň  neprítomnosti. Telefónne číslo do školskej jedálne je 033/32 36 882, email: zuzana.fulajtarova@zskm.trnava.sk

  Školská jedáleň neposkytuje žiadne druhy diét (bezlepková, bezlaktózová,...). Varí sa jeden druh jedla, ktorý pozostáva z polievky, hlavného jedla, nápoja a ovocia. Od 01. októbra do 31.05. sa podáva desiata (chlieb, pečivo, nátierka, cereálie s mliekom, jogurt) s nápojom.

 • Oznam vedúcej stravovne

  Oznam pre stravníkov

  Odhlásiť sa z obedov na dni 29. júna až 30. júna 2017 je možné najneskôr do stredy, 28.júna 2017, do 07.00.hod.

  Po tomto termíne už odhlásenie nebude možné ani cez internet a obed bude stravníkovi započítaný.

 • Dagmar Lukačovičová: Web stránka: Basketball Slávia
  17. 6. 2017

  Do galérie Dagmar Lukačovičová: Web stránka: Basketball Slávia boli pridané fotografie.

 • Dagmar Lukačovičová: Web stránka: Školský výlet Bratislava Zoo 2. A, 2. C, 1. A
 • Oznam vedúcej školskej jedálne

  Záujemcovia o stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2017/2018 sa môžu prihlasovať na stravovanie od 20.06.2017. Treba priniesť vyplnenú záväznú prihlášku. prihlaska_na_stravu_-_deti_-1.doc

 • AJA projekt

  AJA projekt - Obrázok 1

  Automobilová JUNIOR akadémia (AJA) vznikla ako spoločný projekt Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) a partnerov  – spoločnosťami Volkswagen Slovakia, PSA Groupe Slovakia, Kia Motors Slovakia a slovenskými univerzitami. Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta STU v Bratislave a Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave sú vzdelávacími inštitúciami, ktoré sa podujali poskytnúť žiakom základných škôl zaujímavé poznatky z oblasti automobilového priemyslu prostredníctvom prednášok na ich akademickej pôde. Spolu s automobilkami a ZAP SR sa deťom rozhodli sprostredkovať informácie a poznatky z automobilového prostredia a hravou formou, praktickými cvičeniami im priblížiť svet techniky. Program aktivít v AJA je postavený na prepojení teoretických informácií a praktických prezentácií priamo vo výrobných závodoch. Dnes, v čase keď sa hodnota výroby zvyšuje a význam priemyslu narastá, je AJA jedným z nástrojov, ako tieto informácie sprostredkovať mladým ľuďom.

  Hlavným cieľom projektu je otvoriť mladým ľuďom cestu k štúdiu technických odborov, spájať tých, čo vzdelávajú s tými, ktorí vyrábajú a vyčleniť jasné miesto pre budúceho odborníka v tomto procese. Podľa organizátorov je dnes potrebné meniť prístup verejnosti k technike a štúdiu technických predmetov a prezentovať moderný priemysel, ktorý pracuje na báze špičkových technológií. Veríme, že vzdelávanie v technických predmetoch na všetkých stupňoch štúdiá naberie nové rozmery a slovenský priemysel bude môcť zamestnávať šikovných a  kvalifikovaných absolventov s technickým vzdelaním. Bližšie informácie nájdete na http://ajakademia.sk.

  Program nájdete tu: Program_AJA_Trnava_2017.pdf

   

 • Dejepisná exkurzia - Pátranie po hradnom poklade v Nitre
  1. 6. 2017

  Do galérie Dejepisná exkurzia - Pátranie po hradnom poklade v Nitre boli pridané fotografie.

 • Preukaz žiaka

  Preukaz žiaka - Obrázok 1

 • Dagmar Lukačovičová: Web stránka: Deň Zeme
  25. 4. 2017

  Do galérie Dagmar Lukačovičová: Web stránka: Deň Zeme boli pridané fotografie.