Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie

Zápis žiakov do 1. ročníka

Zápis žiakov do 1. ročníka

                        

 

        

                         Vážení rodičia!

                    Keďže naša základná škola neorganizuje "Deň otvorených dverí", môžete nás kedykoľvek navštíviť  a pani zástupkyňa

                    Vám rada poskytne bližie informácie a prevedie Vás školou.