Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie

Materská škola

O nás

Elokované pracovisko MŠ, K. Mahra 9

Elokované pracovisko MŠ, Čajkovského 28

informácie aktualizujeme