Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie

Záverečná správa

 

Školský rok 2021/2022

Sprava_o_VV_cinnosti_za_2021_2022_ZS_s_MS.pdf

 

Školský rok 2020/2021

Sprava_VVC_2020_2021_ZS_s_MS.pdf

 

Školský rok 2019/2020

Sprava_2019_2020_ZS_s_MS.pdf

 

Školský rok 2018/2019

Sprava_2018_2019_org._zlozka_ZS.pdf

sprava__2018_2019_org._zlozka_MS.pdf

 

 

Školský rok 2017/2018

Sprava_o_VVC_ZS_2017_2018.pdf

Sprava_o_VVC_MS_2017_2018.pdf