Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie

Školský podporný tím

Inkluzívna linka podpory

 

Naša škola sa v školskom roku 2020/2021 zapojila do národného projektu  „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“

Cieľom je implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách, vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a zvýšiť inkluzívnosť  a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Jedným z najdôležitejších predpokladov úspechu inkluzívneho vzdelávania je skoré identifikovanie potrieb a následná podpora, pomoc a riešenie individuálnych problémov žiaka. Súčasťou inkluzívnej školy je školský podporný tím.

Školský podporný tím  tvorí skupina odborných a pedagogických zamestnancov, ktorá poskytuje odborný servis v oblasti špeciálnej a sociálnej pedagogiky a psychológie.

V našej škole pracuje školská psychologička,  sociálna pedagogička, špeciálna pedagogička a pedagogické asistentky, ktoré úzko spolupracujú s učiteľmi.

Inkluzívna linka členov nášho tímu je pre všetkých:  pre žiakov, rodičov a učiteľov.