Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave

Prihlásenie

Školský psychológ

Hodiny pre klientov

 

Konzultácie pre rodičov :

 

 Konzultácie pre rodičov sú primárne vyhradené vo štvrtok  od 14:00 do 16:30 každý týždeň. Ak Vám uvedený čas nevyhovuje, je možné dohodnúť si termín stretnutia aj v inom čase a to osobne alebo emailom na 

       skolskypsychologzskm11@gmail.com

 

                                                                               

    kancelária na prízemí školy, č. d. 33

 

 

Pracovná doba:

 

Pondelok                         

Utorok                          07.30 - 15.30

Streda                            07:30 - 13.30 každý nepárny kalendárny týždeň     

Štvrtok                           7:30  -  16:30

Piatok